Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği
Kadın ve Gençlik Komisyonu

Kadın ve Gençlik Komisyonu

Kadın Hakları Komisyonunun Amacı

Ülkemizde kadın hakları konusunda hala yaşanan problemler vardır. Bu komisyon, yasalarda yer alan eşitliğe aykırı hükümleri tespit etmek ve günümüz koşullarına uygun hale getirmek ve demokrasinin temel ilkeleri olarak kabul edilen eşitlik ve ayrımcılık ilkelerinin bütün yasal düzenlemelerde ve uygulamada yerleşmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Gençlik Komisyonunun Amacı

Bu komisyon, gençlerin, günün bilgisayar ve iletişim teknolojileri olanaklarını da kullanarak gelişmeleri ve farklı kültürler karşısında kimlik bunalımına düşmeden yetişmeleri için çaba göstermek amacı ile kurulmuştur. Komisyon bu yönde araştırmalar yapacak, projeler geliştirecek, seminerler, konferanslar ve paneller düzenleyecek ve eğitici kurs programları hazırlayacaktır.

Kadın ve Gençlik Komisyonu Üyeleri

Hilal Kaplan
Esma Aybike Sarıçiçek
Mustafa Kubilay Karaköse
– İnan Güney
– Abdullah Toklucu